Pod ochroną


Wszystkie KWI Spis Nieregularników KWI Nieregularnik nr 10

Hit  Naturalne tarło łososia atlantyckiego i troci wędrownej - ochrona i formy jego wspomagania

Autor: Andrzej Trembaczowski
Temat: Troć i łosoś
Data:17.1.05 22:05
Ocena:5.75  (53)
Czytano:9496

Stowarzyszenie Proekologiczne "Słupia" we współpracy z Parkiem Krajobrazowym "dolina Słupi" oraz WFOŚiGW w Gdańsku i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zorganizowało w dniach 19 - 20 listopada 2004 sympozjum:
"Naturalne tarło łososia atlantyckiego i troci wędrownej - ochrona i formy jego wspomagania".


Sympozjum odbyło się w ośrodku "Przystań" nad zbiornikiem zaporowym Krzynia, gmina Dębnica Kaszubska.


fot. nr 1
Zaproszono:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydz. Środowiska i Rolnictwa,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Fundację EkoFundusz z Warszawy,
Global Environment Facility w Warszawie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzka Pomorskiego Gdańsk i Słupsk,
PZW Zarządy Okręgów w Słupsku, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie,
Klub Wędkarstwa Muchowego "Trzy Rzeki",
Elbląski Klub Pstrągowy "Głowacz",
Gdański Klub Pstrągowy "Pstrąg",
Klub "Pstrąg" z Bydgoszczy,
Klub Przyrodników Świebodzin,
Starostwo Powiatowe w Słupsku,
Słowiński Park Narodowy,
Towarzystwo Przyjaciół Parsęty,
Federację Zielonych "Gaja",
Związek Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy,
Elektrownie Wodne Słupsk,
WWF,

fot. nr 2
Towarzystwo Miłośników Rzeki Wieprzy,
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku,
Pomorską Akademię Pedagogiczną - Instytut Bilogii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
SGGW,
Uniwersytet Szczeciński Wydz. Biologii,
Akademię Rolniczą w Szczecinie,
Politechnikę Koszalińską, Katedrę Biologii Środowiska,
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologii,
Państwową Straż Rybacką Gdańsk i Słupsk,
Wdzydzki Park Krajobrazowy,
Nadmorski Park Krajobrazowy,
Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana",
Kaszubski Park Krajobrazowy,
Zaborski Park Krajobrazowy,
Trójmiejski Park Krajobrazowy,
Urzędy Gmin, Kobylnica, Słupsk, Dębnica Kaszubska,
Prasę: "Wiadomości Wędkarskie", "Wędkarski Świat", "Wędkarz Polski",
Prywatnych hodowców ryb,

fot. nr 3
Portal Internetowy www.namuche.pl
Klub Wędkujących Internautów
Agencję Nieruchomości Rolnej o. Słupsk,
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gdańsk,
Lokalne media: "Głos Pomorza", "Głos Słupski", "Dziennik Bałtycki", "Gazetę Wyborczą", Telewizję Wectra, Radio Koszalin, Telewizję Polską o/ Gdańsk.

Być może nie wszyscy przyjechali, ale na konferencji była ponad setka osób - pasjonatów wędkarstwa i salmonidów. Prasę wędkarską reprezentowała silna ekipa "Wiadomości Wędkarskich" i Jacek Kolendowicz z "Wędkarskiego Świata".


fot. nr 4
Piątek 19 listopada był dniem referatowym. Program od godz. 10:00 do wieczora (z przerwą obiadową) przewidywał 11 referatów.
W imieniu organizatorów gości przywitali: Ireneusz Litwin - Prezes Stowarzyszenia Proekologicznego "Słupia" i Bożena Sikora - dyrektor Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".

Nie będę próbował streszczać wygłoszonych referatów, podam tylko kolejno autorów i tematy:

"Gospodarka łososiowa na Bałtyku" oraz "Ichtiofauna dorzecza Słupi"
dr Piotr Dębowski - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie - Pracownia Ryb Wędrownych Gdańsk.

"Drożność ekologiczna rzek na szlakach wędrówek ryb anadromicznych".
Janusz Nyk - Prezes Zarządu Okręgu PZW Koszalin

"Inwentaryzacja gniazd tarłowych lososia i troci wędrownej w dorzeczu Słupi"
Artur Wysocki - Klub Wędkarstwa Muchowego "Trzy rzeki" i Marcin Miller - Park Krajobrazowy "Dolina Słupi".

"Lokalizacja gniazd tarłowych w naturalnym łożysku rzeki Wieprzy"
Janusz Nyk - Prezes Zarządu Okręgu PZW Koszalin

"Rola naturalnego tarła ryb łososiowatych w racjonalnym zagospodarowaniu wód".
dr Jerzy Kowalski - Prezydent Międzynarodowej Federacji Sportowego Wędkarstwa Muchowego.


fot. nr 5
"Szacowanie wyników naturalnego tarła pstrągow"
Józef Jeleński - użytkownik rybacki odcinka rzeki Raby.

"Tarło troci jeziorowej w zlewni jez. Wdzydze"
Grzegorz Radtke - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie - Pracownia Ryb Wędrownych Gdańsk.

"Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa ujściowego odcinka rzeki Kwaczej"
dr Paweł Oglęcki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Kształtowania Środowiska Warszawa

"Ochrona tarła naturalnego w dorzeczu Łeby"
Zygmunt Lisiecki - wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby

"Prezentacja projektów dotyczących ochrony ryb wędrownych w dorzeczu Słupi."
Ireneusz Litwin - Stowarzyszenie Proekologiczne "Słupia" i Marcin Miller - Park Krajobrazowy "Dolina Słupi".


fot. nr 6
Referaty były interesujące i wygłoszone w znakomity sposób (pomimo ścisłej dyscypliny czasowej). Po każdym rozwijała się żywa dyskusja. Zaserwowano słuchaczom sporą dawkę wiedzy na temat rzek, ich ochrony, gospodarki rybackiej i nowoczesnego wędkarstwa. Można było dowiedzieć się wiele i o prawidłowej budowie przepławek, i o tarliskach. Jeżeli organizatorom uda się opracować te referaty razem, powstanie bardzo pożyteczna publikacja zawierająca wiedzę potrzebną każdemu, kto chce zajmować się gospodarką na wodach krainy ryb łososiowatych. Wieczorem odbyła się dyskusja i podsumowanie sympozjum.


fot. nr 7
Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, obejrzeliśmy pobliską elektrownia w Krzyni - barierą wędrówek ryb anadromicznych w dorzeczu Słupi. Później autokarem udaliśmy się na rzekę Glaźną w Krępie, gdzie zaprezentowano nam pierwsze w Polsce sztuczne tarliska dla troci i łososi. Referat dotyczący przyszłości ryb łososiowatych w Polsce wygłosił prof. Krzysztof Goryczko, a Józef Jeleński zaprezentował sposób umieszczania zapłodnionej ikry w żwirze. A potem pojechaliśmy na ujściowy odcinek rzeki Skotawy do Skarszewa Dolnego - największego obecnie naturalnego tarliska w dorzeczu Słupi. Po drodze obejrzeliśmy przejścia dla płazów wykonane pod szosą na zlecenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

fot. nr 8
Coś się zmienia. Na Pomorzu dzieje się wiele dobrego. Kluby wędkarskie, PZW, parki krajobrazowe, samorządowcy i wielu, wielu ludzi dobrej woli potrafią razem zrobić coś wspaniałego. Powstało pierwsze sztuczne tarlisko, są budowane przepławki, strażnicy pełnią całodobowe dyżury na tarliskach, wykorzystuje się kamery. Wykorzystuje się ekofundusze. Trocie odbywają tarło w mieście Lęborku i jest to atrakcją turystyczną. Zabezpieczono uliczne latarnie, aby uniemożliwić kłusowanie prądem. Nie ma litości dla kłusowników - złapani kłusownicy idą do więzienia. Udaremniono budowę zalewu na dolnej Słupi - więcej, przekonano samorząd gminy, że taka inwestycja nie leży w ich interesie. Planuje się budowę przepławek, które otworzą dorzecze górnej Słupi. Najważniejsze: wreszcie doceniono znaczenie wędkarstwa!

fot. nr 9
Jestem też pod wrażeniem, jak wiele potrafią zrobić członkowie tamtejszych towarzystw! To wynik dobrej współpracy wielu organizacji: PZW, klubów wędkarskich, parków krajobrazowych i samorządów. Pytałem Artura Wysockiego z Klubu Wędkarstwa Muchowego "Trzy rzeki" jak im się to wszystko udało osiągnąć? Jak mi powiedział, znalezienie sprzymierzeńców w instytucjach proprzyrodniczych jest niezwykle cenne. Często ci przyrodnicy z wędkarstwem nie mają nic wspólnego, a czasem nawet mają o wędkarzach nienajlepszą opinie. Dlatego należało znaleźć wspólną platformę do współpracy, idea wspierania tarła naturalnego stała sie pretekstem do wspolnych działań. Tarło jest nieodzownym elementem naturalnych procesów w środowisku wodnym, natomiast zarybianie jest działaniem gospodarczym potrzebnym ludziom - wędkarzom, a nie wodom. Łatwiej więc znaleźć sprzymierzeńców w trosce o tarło naturalne. Wędkarze i przyrodnicy budujący tarlisko nie myśleli o tym, że teraz będą mogli zjeść więcej ryb - chcieli pomóc przyrodzie i rzece. Budowa tarliska, dwumiesięczne oczekiwanie czy ryby zaakceptują nasza pracę, a potem, kiedy trocie przypłynęły, siedzenie po nocach i pilnowanie, by mogły się kochać bez zakłóceń - takie działania sprawiają, że zaczynamy się identyfikować z rzekami i ich otoczeniem, z przyrodą i to jest kwestia pozytywnych emocji. Ten klimat pozytywnego myślenia o rzekach dawał się odczuć na sympozjum.
Organizatorom należy się wielkie uznanie, nie tylko za tą konferencję, ale za cały ten wysiłek. Idzie ku lepszemu i o tym warto pamiętać planując najbliższa wyprawę na trocie.
Andrzej Trembaczowski


Skorzystaj z przyznanego Ci prawa i oceń ten artykuł
« « « « || » » » »  
5  10 

drukuj drukuj wyślij wyślij

Lista komentarzy


Temat: Autor:
Czas:
Dobra robota
Paweł Deska 25.1.05 15:43
Kawał dobrej i potrzebnej roboty. Serce raduje się widząc jak układa się współpraca wielu środowisk i organizacji. Panie i panowie jesli się chce to można zrobić wspólnie coś wartościowego bez narzekania na związek, kłusownictwo itp. Tak trzymać!

Jeszcze parę fotek z sesji terenowej znajdziecie tu: naturalne tarło
Uzupełnienie
Andrzej Trembaczowski 18.1.05 21:20
Chcieliśmy, aby ta nasza relacja ukazała się jeszcze w grudniu, ale nie zdążyliśmy.

Chciałem jako uzupełnienie dodać jeszcze podpisy zdjęć, które zrobił Lech Zaluski drugiego dnia, podczas sesji terenowej.

Fot. 1
Tak wygląda Glaźna.
Wyprostowana przez meliorantów, płytka, nieciekawa. Dzięki staraniom zapaleńców stała się tarliskiem troci. Ryby doceniły stworzone im warunki i mogliśmy w okularach zaobserwować ich obecność. Tarlisko było pilnowane przez całą dobę.

Fot. 2 i 3
"Sztuczne tarło" czyli jak to można zrobić, gdy ryby nie przyjdą na tarlisko.
Józef Jeleński umieszcza w sztucznym tarlisku zapłodnioną ikrę.

Fot. 4
Andrzej Wołkowski (ten z prawej) z Towarzystwa Przyjaciół Parsęty.

Fot. 5
Seminarium na świeżym powietrzu.

Fot. 6
Słuchamy refreratu. Profesor Goryczko mówi o przyszłości ryb łososiowatych w Polsce.
Z lewej Jurek Kowalski, w środku Bożena Sikora, dyrektor parku "Dolina Słupi".

Fot. 7
Słuchamy referatu.
W środku Lech Zaluski, z prawej Andrzej Trembaczowski.

Fot. 8
Skotawa. Oglądamy naturalne tarlisko troci.

Fot. 9
Nad Skotawą. Oglądamy gniazda troci.

A.T.
     Odp: Uzupełnienie
Andrzej Graczykowski 20.1.05 12:07
    
A na 3 fotce ten gośc z aparatem to ja :-)


Valid XHTML 1.0!
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved - ©2004 Stowarzyszenie KWI

Klub gości na Rybim Oku